Bài viết
Thành lập công ty kinh doanh mua bán vải sợi năm 2021
Thành lập công ty kinh doanh mua bán vải sợi năm 2021
Lượt xem: 6497
Ngày đăng: 01/06/2021
Nhu cầu về thời trang ngày càng tăng cao khi mức sống được nâng cấp nhiều trong thời buổi hiện tại. Vì vậy kinh doanh vải được xem là lĩnh vực cực kỳ có lợi nhuận và đó cũng là ý tưởng kinh doanh tuyệt vời.
1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp kinh doanh vải
Khi muốn mở công ty kinh doanh vải sợi thì Chủ thể phải là công dân Việt Nam, ngoại trừ những trường hợp được nêu ra dưới đây:

Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân thu lợi riêng khi sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp;
Là cán bộ, công chức, viên chức;
Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những trường hợp được cử là đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo quỷ quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại các doanh nghiệp khác;
Công dân chưa đủ 18 tuổi;
Công dân bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, lãnh án theo pháp luật;

2. Nhóm ngành kinh doanh vải
Căn cứ vào Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành, (có hiệu lực từ ngày 20/8/2018), theo đó kinh doanh vải có mã ngành 4641

Mã ngành nghề kinh doanh vải: 4641 Buôn bán vải, hàng may mặc, giày dép theo chi tiết cụ thể:

Bán buôn vải dệt thoi;
Dệt kim đan móc;
Các loại vải dệt đặc biệt khác.
Thêm vào đó, kinh doanh vải không thuộc danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

3. Loại hình đăng ký doanh nghiệp
Hiện nay theo pháp luật hiện hành các chủ thể được lựa chọn thành lập các loại hình doanh nghiệp dưới đây:

Công Ty Trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên
Công Ty trách nhiệm hữu han 2 thành viên trở lên
Doanh nghiệp tư nhân
Công ty Cổ phần
Công ty Hợp Danh
Hộ kinh doanh
4. Thủ tục và hồ sơ thành lập công ty
Tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp mà chủ thể lựa chọn sẽ có các bước chuẩn bị Hồ sơ, thủ tục khác nhau, tuy nhiên về cơ bản Hồ sơ cần chuẩn bị sẽ bao gồm những giấy tờ dưới đây:

Đơn đề nghị cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp;
Dự thảo điều lệ doanh nghiệp;
Danh sách cổ đông/ thành viên;
Giấy tờ chứng thực của thành viên, người đại diện theo pháp luật;
Chứng minh nhân dân hoặc;
Thẻ căn cước công dân hoặc;
Hộ chiếu

Văn bản xác nhận vốn pháp định
Cơ quan cấp Giấy đăng ký doanh nghiệp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch đầu tư cấp Tỉnh.

Thời gian cấp: Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Ngược lại nếu cơ quan thẩm quyền từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.